Δωρεάν προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορονοϊό COVID-19, στις 03.11.2021