Ε-ΣΤ Αγγλικά

30/03/2020

Καλημέρα!

Βάλια Μακρή


SIMPLE PAST PRACTICE – ΕΞΑΣΚΗΣΗ στον ΑΟΡΙΣΤΟ

Γράψτε απλές προτάσεις στα Αγγλικά για να περιγράψετε πώς περάσατε, τι κάνατε, τι σκεφτήκατε, τι είδατε, πώς νιώσατε κλπ αυτές τις μέρες που το σχολείο είναι κλειστό.

Χρησιμοποιήστε όσα πιο πολλά κι όσο πιο διαφορετικά ρήματα μπορείτε στον Αόριστο (Simple Past)

Θυμηθείτε: κατάληξη -ed στα ομαλά ρήματα και τη δεύτερη στήλη ανωμάλων ρημάτων στα ανώμαλα ρήματα. Αν δεν έχετε μαζί σας στο σπίτι τον κατάλογο με τα ανώμαλα ρήματα, ψάξτε (irregular verbs list) στο διαδίκτυο, θα βρείτε πολλούς! Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από μεγαλύτερους!

Γράψτε τις απαντήσεις στο τετράδιό σας

Ms Eva

 1. I stayed at home!
 2. I watched the news and documentaries on T.V.
 3. I cooked.
 4. I planted some flowers.
 5. I wrote some emails and messages to friends.
 6. I made some masks.
 7. I sent a lot of emails.
 8. I read some newspapers.
 9. I found some very interesting articles and shared them with friends.
 10. I took some photos.

Γράψε τώρα εδώ κάτω τις δικές σου προτάσεις:

Your name

 1. …..