"Ένα σχολείο για όλους"

 

Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης

Τι είναι;

Η παράλληλη στήριξη είναι η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη που δέχεται ένα παιδί  με ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες στο πλαίσιο της γενικής τάξης. Ουσιαστικά γίνεται συνεκπαίδευση, με την ταυτόχρονη παρουσία δύο εκπαιδευτικών, και στοχεύει στην ένταξη – ενσωμάτωση του παιδιού χωρίς να απομακρύνεται από το οικείο περιβάλλον της τάξης καθώς ακολουθείται το αναλυτικό πρόγραμμα.

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού.

Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης επιτελεί υποστηρικτικό ρόλο απέναντι στο παιδί για το οποίο είναι υπεύθυνος. Ειδικότερα το κατευθύνει συστηματικά, το συντονίζει και με μικρά βήματα το καθοδηγεί ώστε να ακολουθεί το ρυθμό της τάξης. Έτσι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κατά τη μαθησιακή διαδικασία και σιγά – σιγά εντάσσεται στο γενικό μαθητικό σύνολο.

Αντί επιλόγου.

Η παράλληλη στήριξη δεν είναι μόνο μια θεσμοθετημένη επαγγελματικά αρμοδιότητα , αλλά μια καθημερινή προσπάθεια στο δρόμο του εκπαιδευτικού στην οποία συμμετέχει με όλες του τις δυνατότητες. Είναι ένα από καρδιάς λειτούργημα κάθε δασκάλου που επιστρατεύει όχι μόνο τις γνώσεις και τις δεξιότητες αλλά και την αγάπη του για το παιδί.

Η εκπαιδευτικός, Έλενα Γρούντα