Επίσκεψη των Δ-Ε-ΣΤ τάξεων στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας