Το Χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία

Το Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Το χαρτί του Μέλλοντός μας» που υλοποιείται σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Πρόκειται για ένα πανελλαδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού στα σχολεία.

Η πρώτη φάση του προγράμματος, στην οποία συμμετέχει το σχολείο μας, πραγματοποιείται το χρονικό διάστημα Μάιος – Ιούνιος 2017.

Η συγκεκριμένη δράση ανακύκλωσης αφορά αυστηρά και μόνο χαρτί: παλαιά βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν – σχολικά και μη, τετράδια και φωτοτυπικό χαρτί.

Από μελέτη που πραγματοποίησε το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ προκύπτει ότι είναι απόλυτα εφικτός στόχος ένας μέσος όρος 3 Kg ανά μαθητή.

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα:Αποτέλεσμα εικόνας για το χαρτί του μέλλοντός μας

Φέρνουμε στο σχολείο για ανακύκλωση μόνο βιβλία τετράδια και λευκό φωτοτυπικό χαρτί

Αφαιρούμε τα πλαστικά ντύματα των εξωφύλλων των βιβλίων

Αφαιρούμε τα πλαστικά εξώφυλλα των τετραδίων

Δε διαλύουμε το βιβλίο και το τετράδιο

Αφαιρούμε συνδετήρες από το φωτοτυπικό χαρτί

Έχουν ήδη τοποθετηθεί οι ειδικοί κάδοι έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς έχουν ενημερωθεί και οι μαθητές σχετικά με τη δράση. Η δράση αυτή είναι συλλογική και η επιτυχία της προϋποθέτει τη συμμετοχή των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού από τα σχολεία συμβάλλει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών, στην ενδυνάμωση του εθελοντισμού καθώς και στην ενίσχυση του στοιχείου της ανταποδοτικότητας εφόσον το χρηματικό ποσόν που θα συγκεντρώνεται από το Πρόγραμμα της Ανακύκλωσης θα χρησιμοποιείται για να καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων που συμμετέχουν.

Μπορείτε να ενημερωθείτε περισσότερο για το πρόγραμμα από τον ιστότοπο του προγράμματος http://www.myfuturemypaper.gr/

Υπεύθυνοι της δράσης: Ζιάκος Ανδρέας - Βαφιά Βιολέττα