"Χωρίς φως"

Σήμερα στην ενότητα “Χωρίς Φως” μάθαμε το Φ,φ .

Ζωγραφίσαμε τη δική μας πολιτεία που περνάει μια βραδιά καταιγίδας...