Η μόδα του Χειμώνα από τα παιδιά της Β΄ τάξης

Η μόδα του Χειμώνα από τους μαθητές της Β΄ Τάξης!