Καλό μήνα!!! Την άνοιξη αν δε την βρεις την φτιάχνεις...Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη να έρθει....

Ομαδικές εργασίες της ΣΤ΄ Τάξης!