Μεγάλη Τρίτη, 14 Απριλίου

Η Μεγάλη Τρίτη είναι γνωστή για το τροπάριο της Κασσιανής https://www.youtube.com/watch?v=o6FZfbZY7SA

Επιπλέον,αυτή τη μέρα διαβάζονται οι παραβολές των Μωρών Παρθένων και των ταλάντων.

Η παραβολή των δέκα παρθένων (Ματθ. 25,1-13) που μας διδάσκει να είμαστε έτοιμοι και γεμάτοι από πίστη και φιλανθρωπία, και των Ταλάντων (Ματθ. 25,14-30), που μας διδάσκει να είμαστε εργατικοί και να καλλιεργούμε και να αυξήσουμε τα πνευματικά μας χαρίσματα.