Μελέτη Περιβάλλοντος

Στη Μελέτη Περιβάλλοντος μιλήσαμε για τις ικανότητες που έχουν κάποια ζώα. Μετά ζωγράφισαμε μερικά  από αυτά.