Να τα ναι το 21

Στα πλαίσια της 25ης Μαρτίου οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ' Δημοτικού φιλοτέχνησαν πορτρέτα των αγωνιστών και αγωνιστριών του 1821 με τα οποία δημιούργησαν την παρακάτω αφίσα.