Όχι στη βία! Ναι στη φιλία!

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο. 

 

Στο σχολείο μας σήμερα ασχοληθήκαμε με δραστηριότητες σχετικές με το θέμα.

Αναφέραμε περιστατικά που θεωρούνται συγκρούσεις και άλλα που διαπιστώνονται ως σχολική βία.

Μιλήσαμε για τη φιλία και την αγάπη! Έννοιες που μπορούν να διώξουν τη βία απ’ τη ζωή μας και φυσικά απ’ το σχολικό χώρο. 

 

Μπράβο παιδιά οι ιδέες και οι εργασίες σας είναι υπέροχες!

ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ! ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ!