Πέντε, δέκα, δεκαπέντε...

Στα Μαθηματικά μάθαμε να ανεβαίνουμε 10-10, 5-5 και 2-2 έως το 50. Οι

εικόνες μας βοήθησαν πολύ!!!