Πρωτομαγιά

Ομαδική εργασία από τους μαθητές της Δ΄Τάξης.