Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2022

Το νέο συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, είναι το εξής :

 Πρόεδρος: Χρυσούλα Κουτρομάνου

Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Τσιρίκος

Γραμματέας: Κυριακούλα Τζιαμαλή

Ταμίας: Νικολίτσα Φαρδέλα

    Ειδ. Γραμματέας: Ευσταθία Κούσουλα

    Έφορος: Γεωργία Κέφου

          Μέλη: Παπακωνσταντίνου Κατερίνα, Ιακωβίνα Βαβαλά, Θάνου Χρυσάνθη

    Αναπληρωματικά Μέλη: Ξυδάκη Σοφία, Αναστασία Μυριαλή

* Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολικής μας Μονάδας είναι:

 sgkdimamfiklias@gmail.com

Τους ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!