Θυμόμαστε την προπαίδεια

Ξορκίσαμε την προπαίδεια προσπαθώντας να την ομορφύνουμε και τελικά να τη μάθουμε!