Περιβαλλοντικά

Το δροσερό ημερολόγιο του 2012

 

Οι μαθητές της Δ΄τάξης, με την καθοδήγηση της δασκάλας τους Παπαστάμου Βασιλικής, ασχολήθηκαν με τα "νερά" της περιοχής και μία από της δραστηριότητές τους  ήταν η δημιουργία του παρακάτω ημερολογίου.

Σελίδες