Δράσεις Σχολείου

Ένα σχολείο οφείλει να βρίσκεται σε στενή σχέση και διαρκή επαφή με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις και όλη την κοινωνία. Οι δράσεις μας που δεν περιορίζονται μόνο στο σχολικό χώρο αντικατοπτρίζουν την παραπάνω ιδεολογία μας.

Σελίδες