Έγγραφα

Ατομικό Δελτίο Υγείας - 2015

Οι μαθητές που θα εγγραφούν το 2015 στην Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας, το οποίο ισχύει για τρία (3) χρόνια.

Το ίδιο και οι μαθητές της Γ΄τάξης που θα πάνε στην Δ΄τάξη.

Περισσότερα διαβάστε στο συνημμένο έγγραφο.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΝΕΟ)

Καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σελίδες