Ε' Τάξη

Η Χελιδόνα

Αυτό το παιχνίδι ήταν η Χελιδόνα, την οποία την έφτιαχναν για να υποδεχτούν την αρχή του Μαρτίου και την αρχή της άνοιξης και αυτό το τραγούδι το λέγανε παίζοντας αυτό το παιχνίδι.

 

Η χελιδόνα ήταν ένα παιχνίδι που το έφτιαχναν για να υποδεχτούν την αρχή της άνοιξης στην Αμφίκλεια.

Ο Ακάθιστος ύμνος

Στο μάθημα της Ιστορίας, φέτος, διδαχτήκαμε ότι ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, οδηγώντας ο ίδιος το στρατό του, εκστράτευσε δυο φορές κατά των Περσών.

Την πρώτη διέσχισε τη Μικρά Ασία και, χωρίς να πολεμήσει τους Πέρσες που βρίσκονταν εκεί, βάδισε κατά της Περσίας. Ήθελε, καθώς έλεγε, να χτυπήσει το εχθρό στην καρδιά της δικής του χώρας. Τη φύλαξη της Πόλης, όσο θα έλειπε, ανέθεσε στον Πατριάρχη Σέργιο και στο μάγιστρο Βώνο (πρωθυπουργό). Το σχέδιό του πέτυχε. Οι Πέρσες αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από τη Μικρά Ασία και να επιστρέψουν στην Περσία.

Σελίδες