Έγγραφα προς γονείς

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 746 Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης

Ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολείων σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο για την προστασία από τη μετάδοση της COVID-19

Όσοι γονείς δεν έχετε παραλάβει έγκαιρα self test παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τη Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας.

Σελίδες