Έγγραφα προς γονείς

Παράταση αναστολής λειτουργίας Σχολικών Μονάδων ~ Ενημέρωση

 Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των ανακοινωθέντων μέτρων για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ( ΦΕΚ Β 1308/3.4.2021 ),

Παράταση αναστολής λειτουργίας Σχολικών Μονάδων

 Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των ανακοινωθέντων μέτρων για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (ΦΕΚ Β 1194/27.3.2021 ), όλες οι σχολικές μονάδες του Νομού Φθιώτιδας αναστέλλουν την δια ζώσης λειτουργία τους για το διάστημα από την Δευτέρα 29/03/2021 έως και την Κυριακή 04/04/2021, πλην των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής.

Σελίδες