Γ' Τάξη

Ευέλικτη ζώνη:Τηλεόραση και παιδί

Στα πλαίσια τη Ευέλικτης Ζώνης, τα παιδιά συμπλήρωσαν ανώνυμα ένα ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο που είχε θέμα στάσεις, συμπεριφορές και προτιμήσεις τους σχετικά με την τηλεόραση, σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Το κάθε παιδί πήγαινε μπροστά στον υπολογιστή, συμπλήρωνε τη φόρμα και ιδού τα συνολικά αποτελέσματα από τους 18 μαθητές της Γ΄τάξης:

Αρνητικά και θετικά της τηλεόρασης

Την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης τα παιδιά της Γ΄τάξης, χωρισμένα σε δύο ομάδες συζήτησαν και βρήκαν τα αρνητικά και θετικά που έχει η τηλεόραση. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά!!

Σελίδες