Α΄Τάξη

Μαθησιακό περιβάλλον

Στην πρώτη τάξη φροντίζουμε για τη δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος.

Έτσι, λαμβάνουμε υπόψιν μας τα ενδιαφέροντα των μαθητών,

H κοινότητα στην Α΄τάξη

 Συνεχίζοντας το πρόγραμμά μας, προσκαλέσαμε στην τάξη μας έναν νέο αγρότη, τον κ. Γιάννη Βαφιά, να μας μιλήσει για καλλιέργειες της περιοχής μας, όπως το σιτάρι, το βαμβάκι, την ελιά και τις βιολογικές καλλιέργειες.

H εκπαίδευση άλλοτε και τώρα

 Με αφορμή μία ενότητα της Μελέτης του Περιβάλλοντος, προσκαλέσαμε και υποδεχθήκαμε στην Α΄τάξη τον κ. Κούρεντα Κωνσταντίνο, συνταξιούχο εκπαιδευτικό και πρώην διευθυντή Δημοτικού σχολείου, για να μιλήσει στα πρωτάκια για τις εμπειρίες του ως δάσκαλος.

Ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο

11-06-2014

Η ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό επιτυγχάνεται όταν οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων, θεμελιώνουν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας.

Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό είναι μία υπέροχη εμπειρία για παιδιά και γονείς, αρκεί να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία, αυτή που θα μετατρέψει την ανησυχία του άγνωστου σε δημιουργική χαρά.

Συμμετοχή της Α΄τάξης στο διαγωνισμό της UNICEF

Τα  παιδιά των Α-Β τάξεων μπορούσαν να συμμετέχουν μόνο με  αφίσες που θα ζωγράφιζαν στο σχολειο με θέμα: «ΝΑ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΣΩ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».Έτσι  οι μαθητές  της Α΄τάξης συμμετείχαν  στο διαγωνισμό με τρία ομαδικά έργα ζωγραφικής .

Σελίδες