2013, Πάρτυ μεταμφιεσμένων Δημοτικού Σχολείου-Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων