25η Μαρτίου 1821 - Μουσική

25/03/2020

Αμίτση Μαρία ΠΕ79.01

Κλέφτες καὶ Ἀρματολοί.

imageΠολλοὶ Ἕλληνες που έπεφταν στη δυσμένεια των Τούρκων έβρισκαν καταφύγιο στα βουνά. Ἐκεί  πήγαιναν και ὅσοι δὲν μπορούσαν νὰ υποφέρουν τη σκλαβιὰ και ποθούσαν την ελεύθερη ζωή. Οι  άντρες αυτοὶ ονομάστηκαν κλέφτες. 'Εκαναν ομάδες και ζούσαν στα βουνά. Περιφρονούσαν την  τουρκικὴ εξουσία και πολλὲς φορὲς έκαναν και επιθέσεις κατὰ των Τούρκων για να ελευθερώσουν  κρατούμενους χριστιανοὺς ἢ για να εκδικηθούν τα βασανιστήρια των υπόδουλων  Ελλήνων.

Το όνομα   κλέφτης δεν ήταν ατιμωτικό, αλλὰ τότε σήμαινε το γενναίο άντρα, αυτὸν που ήθελε να  ελευθερωθεί  και ήταν τιμητικὸ και ένδοξο.

 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, 1974