Σχολική δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας 2022

Οι μαθητές της Δ΄Τάξης της Σχολικής μας Μονάδας ενημερώθηκαν για τα ωφέλη των Δασών αλλά και την προστασία τους από τον κ.Γιώργο Βαρβαρήγο Δασοπόνο, τον οποίο και θερμά ευχαριστούμε!  

 Η 21η Μαρτίου συμπίπτει με την έναρξη της εαρινής ισημερίας και την πρώτη ημέρα της άνοιξης. Η ημέρα αυτή ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας. Μ’ αυτόν τον τρόπο ισχυροποιείται η σύνδεση των Δασών με την ελπίδα αναγέννησης που φέρνει η Άνοιξη στον άνθρωπο και τη φύση. Όλο και πιο συχνά όμως τελευταία, λιγότερο από ημέρα γιορτής, είναι μια ημέρα περισυλλογής, και ευαισθητοποίησης των πολιτών αλλά και των φορέων για τον ρόλο, την προστασία και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων, με ένα βλέμμα ανήσυχο στραμμένο στο μέλλον.   

  Τα δάση, ένας ανεκτίμητος φυσικός πόρος , οφείλουμε να τα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού για τις επερχόμενες γενεές, να τον διαχειριστούμε αειφορικά και, επιτακτικά πλέον, να τον επαυξήσουμε.